Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Viết phương trình hóa học phản ứng trùng ngưng các amino axit sau: a) Axit 7 – aminoheptanoic b) Axit 10- aminođecanoic

Câu 5:

Viết phương trình hóa học phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

a) Axit 7 – aminoheptanoic

b) Axit 10- aminođecanoic

Lời giải:

a) Axit 7-aminoheptanoic

b) Axit 10-aminođecanoic