Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp là 1 : 3.

Câu 5:

Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp là 1 : 3. Cho 19,2 gam hỗn hợp A tan hết vào dung dịch HCl thu được 8,96 lít khí Cho 19,2 gam hỗn hợp A tác dụng hết với thì cần dùng 13,32 lít khí . Xác định kim loại M và phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A. Các thể tích khí đo ở đktc.

Lời giải:

Gọi hóa trị của M là n

Gọi = x mol ⇒ = 3.x mol

Số mol là: = = 0,4 (mol)

Số mol là: = = 0,55 (mol)

Các PTHH

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

Giải hệ pt ⇒ x = 0,1 mol ⇒ n = 2 ⇒ M = 24

Vậy M là Mg

= 0,1 mol ⇒ = 0,3 mol

Thành phần % theo khối lượng