Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hòa tan 58g muối CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dung dịch A.

Câu 5:

Hòa tan 58g muối .O vào nước được 500ml dung dịch A.

a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A.

b) Cho dần dần bột sắt vào 50ml dung dịch A, khuẩy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng.

Lời giải:

Fe + + Cu.

= = 0,232 mol.

= 0,232 x 56 = 12,992g.