Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau: a) Rửa lọ đã đựng aniline

Câu 5:

Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:

a) Rửa lọ đã đựng aniline

b) Khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu. Biết rằng mùi tanh của cá, đặc biệt là của các mè do hỗn hợp một số amin (nhiều nhát là trimetylamin) và một số tạp chất khác gây nên.

Lời giải:

a) Rửa lọ đã đựng anilin.

Cho vào lọ đựng anilin dung dịch HCl sau tráng bằng nước cất.

b) Khử mùi tanh của cá, ta cho vào một ít dấm COOH các amin sẽ tạo muối với COOH nên không còn tanh nữa.