Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 g kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm.

Câu 5:

Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 g kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm.

Lời giải:

CT muối clorua của KL kiềm là MCl

2MCl -→ 2M +

Khí ở anot là . Số mol :

Số mol M là: = 0,04. 2 = 0,08 (mol)

→ M là K

Công thức muối KCl