Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho lá Fe kim loại vào : a) Dung dịch H2SO4 loãng

Câu 5:

Cho lá Fe kim loại vào :

a) Dung dịch loãng

b) Dung dịch loãng có một lượng nhỏ . Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp.

Lời giải:

a) Cho lá sắt vào dung dịch loãng , ban đầu có phản ứng

Fe + +

Xuất hiện bọt khí hidro, sau một thời gian bọt khí sinh ra bám trên mặt thanh sắt sẽ ngăn cản không cho thanh sắt tiếp xúc với dung dịch . Phản ứng dừng lại

b) Cho một lượng nhỏ dung dịch có phản ứng

+ Fe → + Cu ↓

Cu sinh ra bám trên bề mặt thanh sắt hình thành cặp pin điện hóa Fe-Cu. Lúc này xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa trong dung dịch loãng

Tính khử : Fe mạnh hơn Cu nên Fe đóng vai trò là cực âm. Cu đóng vai trò là cực dương

Tại cực âm: Fe - 2e →

Tại cực dương : + 2e →

Như vậy ta thấy bọt khí thoát ra ở cực Cu, không ngăn cản Fe phản ứng với nên phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn, bọt khí thoát ra nhiều hơn.