Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Đó là muối nào sau đây?

Câu 5:

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Đó là muối nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

Đáp án D.

PTHH:

2NaOH + + Zn

Zn + 2NaOH → + O