Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cho 2,8 g CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2 (đktc) vào dung dịch A.

Câu 5:

Cho 2,8 g CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít (đktc) vào dung dịch A.

a) Tính khối lượng kết tủa thu được.

b) Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Số mol CaO là = = 0,05 (mol)

Số mol = = 0,075 (mol)

= = = 0,05 mol

= 0,075 – 0,05 = 0,025 (mol)

tạo thành 0,05 (mol) bị hòa tan 0,025 (mol)

Số mol còn lại 0,05 – 0,025 = 0,025 (mol)

Khối lượng là m = 0,025. 100 = 2,5 (g)

b) Khi đun nóng dung dịch A

Khối lượng kết tủa tối đa thu được là m = (0,025 + 0,025).100 = 5g