Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Cách nào sau đây có thể điều chế được kim loại Ca?

Câu 5:

Cách nào sau đây có thể điều chế được kim loại Ca?

A. Điện phân dung dịch có màng ngăn.

B. Điện phân nóng chảy.

C. Dùng Al để khử oxit CaO ở nhiệt độ cao.

D. Dùng Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch .

Lời giải:

Đáp án B.

-→ Ca +