Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với NaOH, H2SO4, CH3OH khi có mặt

Câu 4:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với NaOH, ; OH khi có mặt khí HCl bão hòa.

Lời giải: