Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy lấy một số thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người.

Câu 4:

Hãy lấy một số thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người.

Lời giải:

Các chất gây nghiện : cocain (N), amphetanin, rượu (OH), nicotin (), cafein ()