Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3,Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là :

Câu 4:

Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, , ,Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là :

A. 28g.

B. 26g.

C. 24g.

D. 22g.

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

30 + = m + → m = 30 + 0,25 x 28 – 0,25 x 44 = 26 (g)

Đáp án B.