Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí ở đktc. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được một chất rắn.

Câu 4:

Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch loãng thu được 560 ml một chất khí ở đktc. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch thì thu được một chất rắn. Tính khối lượng bột sắt đã dùng trong hai trường hợp nói trên và khối lượng chất rắn thu được.

Lời giải:

Số mol

Fe + +

Theo pt = = 0,025(mol)

→ Khối lượng sắt dùng ở trường hợp 1 là: = 0,025 x 56 = 1,4(g)

TH2: Lượng Fe gấp đôi khi đó số mol Fe là: 0,025. 2 = 0,05 (mol)

Fe + + Cu

= 0,05 mol.

Khối lượng Fe đã dùng ở trường hợp 2 là: = 0,05 x 56 = 2,8 (g)

Khối lượng chất rắn m = = 0,05 x 64 = 3,2(g)