Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho 2 kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?

Câu 4:

Cho 2 kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Be.

B. Mg.

C. Ca.

D. Ba.

Lời giải:

Đáp án C.

Gọi M là kim loại nhóm II, số mol là x

M + 2HCl → +

x                      x(mol)

theo bài ra ta có hệ pt

Vậy M là Ca