Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm :

Câu 4:

Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm :

A. Các kim loại nặng :Hg, Pb, Sb ...

B. Các nhóm : , , .

C. Thuốc bảo vệ thực vật , phân bón hóa học.

D. Cả A, B, C.

Lời giải:

Đáp án D.