Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc từng amin có công thức phân tử sau:

Câu 3:

Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc từng amin có công thức phân tử sau:

a) N.

b) N. (có chứa vòng benzen)

Lời giải:

a) N.

b) N.(có chứa vòng benzen)

• Amin bậc 1

• Amin bậc 2: