Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?

Câu 3:

Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?

Lời giải:

Đất là một hệ sinh thái , khi có mặt một số vật chất và hàm lượng của chúng vượt quá giới hạn thì hệ sinh thái sẽ mất cân bằng và môi trường đất bị ô nhiễm.

Nguyên nhân:

Nguồn gốc tự nhiên: núi lửa, ngập úng do thủy triều

Nguồn gốc do con người: có thể phân loại theo tác nhân gây ô nhiễm: tác nhân hóa học , tác nhân vật lý .