Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và 10% SiO2. Hàm lượng các nguyên tử Fe và Si trong quặng này là :

Câu 3:

Một loại quặng sắt chứa 80% và 10% . Hàm lượng các nguyên tử Fe và Si trong quặng này là :

A. 56% Fe và 4,7% Si

B. 54% Fe và 3,7% Si

C. 53% Fe và 2,7% Si

D. 52% Fe và 4,7% Si

Lời giải:

Giả sử có 100 gam quặng sắt, khối lượng là 80 gam và khối lượng là 10 gam

Số mol = = 0,5(mol)

= 2 x = 0,5.2 = 1(mol)

= 1.56 = 56(g)

Tương tự tính cho Si , %Si = 4,7%

Đáp án là A.