Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho biết thí dụ về một số nghành sản xuất vật liệu quan trọng

Câu 3:

Cho biết thí dụ về một số nghành sản xuất vật liệu quan trọng

Lời giải:

- Công nghiệp gang thép: sản xuất các loại vật liệu sắt thép ...

- Công nghiệp Silicat

- Công nghiệp luyện kim màu ...