Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Sục khí 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là :

Câu 2:

Sục khí 6,72 lít (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca. Khối lượng kết tủa thu được là :

A. 10g.

B. 15g.

C. 20g.

D. 25g.

Lời giải:

Đáp án C.

Số mol là:

Theo pt (1): = = 0,25 mol

= 0,3 – 0,25 = 0,05 (mol)

Xảy ra phản ứng:

Theo pt(2): = = 0,05 mol

Như vậy không bị hòa tan là: 0,25 – 0,05 = 0,2(mol)

Khối lượng kết tủa thu được là m = 0,2. 100 = 20(g)