Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây? A. Zn. B. Ni. C. Sn. D. Cr.

Câu 2:

Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây?

A. Zn.

B. Ni.

C. Sn.

D. Cr.

Lời giải:

Đáp án C.