Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí?

Câu 2:

Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí?

Lời giải:

Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần của không khí, làm cho nó không sạch, có bụi, có mùi khó chịu, làm giảm tầm nhìn.

Các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí :

Có hai nguyên nhân chủ yếu là :

Nguồn gây ô nhiễm do thiên nhiên

Nguồn gây ô nhiễm do con người chủ yếu là khí thải công nghiệp, ô nhiễm không khí do giao thông vận tải, ô nhiễm không khí do sinh hoạt.