Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của các chất này?

Câu 2:

Khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của các chất này?

Lời giải:

Thu được 6 trieste.