Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Khi cho 100 g hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy bã rắn không tan cho tác dụng một lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu 38,08 lít khí.

Câu 2:

Khi cho 100 g hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy bã rắn không tan cho tác dụng một lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu 38,08 lít khí. Các thể tích đo ở đktc. Xác định thành phần % của hợp kim.

Lời giải:

Phương trình hóa học:

2Al + 2NaOH → + (1)

Phần không tan là Fe và Cr

Fe + 2HCl → + (2)

Cr + 2HCl → + (3)

(1) = = 0,3(mol)

Theo pt (1) = . = . 0,3 = 0,2 mol

= 27. 0,2 = 5,4 g

= = 1,7(mol)

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe, Cr

Theo bài ra ta có hệ phương trình

= 1,55. 56 = 86,8 g

= 0,15. 52 = 7,8 g

Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là :