Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Để xác định hàm lượng của Ag trong hợp kim người ta hòa tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit clohidric vào dung dịch trên thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng A trong hợp kim.

Câu 2:

Để xác định hàm lượng của Ag trong hợp kim người ta hòa tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit clohidric vào dung dịch trên thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng A trong hợp kim.

Lời giải:

Ag → + 1e

+ HCl → AgCl ↓ +

Số mol kết tủa là

= (mol)

Theo pt = = = (mol)

Khối lượng Ag là: = = 0,3 (g)

= = 60%