Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ

Câu 2:

Cho dung dịch Ca vào dung dịch Ca( sẽ

A. Có kết tủa trắng.

B. Có bọt khí thoát ra.

C. Có kết tủa trắng và bọt khí.

D. Không có hiện tượng gì.

Lời giải:

Đáp án A.