Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Xà phòng là gì?

Câu 1:

Xà phòng là gì?

Lời giải:

Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo có thêm một số chất phụ gia.