Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+.

Câu 1:

Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: , , .

Lời giải:

Cho từ từ dung dịch đến dư vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào có kết tủa màu nâu đỏ thì mẫu thử đó chứa ion

+ + O → Fe ↓ +

Mẫu thử nào lúc đầu xuất hiện kết tủa màu xanh lục, sau đó kết tủa tan ra cho dung dịch màu xanh thẫm thì mẫu thử đó chứa ion

+ 2 + O → Cu ↓ +

Cu ↓ + → [Cu(]

Cho dung dịch vào mẫu thử còn lại nếu có kết tủa trắng, không tan trong axit dư, mẫu thử đó chứa ion

+ ↓ +