Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất

Câu 1:

Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất

Lời giải:

Có nhiều dạng năng lượng khác nhau như : nhiệt năng, hóa năng, điện năng, quang năng,..