Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Chất dinh dưỡng có vai trò to lớn như thế nào đối với cuộc sống con người?

Câu 1:

Chất dinh dưỡng có vai trò to lớn như thế nào đối với cuộc sống con người?

Lời giải:

Chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sự phát triển của xã hội. Nếu thiếu dinh dưỡng trong một thời kỳ mang thai không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà cả sự phát triển trí tuệ của thai nhi ...