Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Vận dụng công thức (44.2) hãy giải thích định luật quang điện thứ ba.

Câu 4:

Vận dụng công thức (44.2) hãy giải thích định luật quang điện thứ ba.Lời giải:

Từ công thức Anh-xtanh:ta nhận thấy động năng ban đầu cực đại của electron


khi thoát ra khỏi bề mặt kim loại phụ thuộc vào bước sóng λ của ánh sáng kích thích và phụ thuộc vào công thoát A đặc trưng cho mỗi kim loại khác nhau.

Đây cũng là nội dung của định luật quang điện thứ ba.