Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Trong trường hợp nào thì khi tăng dần điện dung C của tụ điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện hiệu dụng tăng rồi lại giảm?

Câu 4:

Trong trường hợp nào thì khi tăng dần điện dung C của tụ điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện hiệu dụng tăng rồi lại giảm?

Lời giải:

Xét đoạn mạch RLC nối tiếp có >

Từ từ tăng dần điện dung C thì giảm dần → ( giảm dần xuống 0 → I tăng dần. Khi tăng C đến giá trị

mà = thì ta có cường độ dòng điện hiệu dụng; sau đó tăng C lên tiếp tục thì ( tăng dần từ 0 → I lại giảm dần.