Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4 : Khi chắn một trong hai khe, S1 hoặc S2 ta quan sát thấy hiện tượng gì trên màn E?

Câu 4 :

Khi chắn một trong hai khe, hoặc ta quan sát thấy hiện tượng gì trên màn E?

Lời giải:

Khi chắn một trong hai khe hoặc thì hệ vân giao thoa hoàn toàn biến mất.

Do vậy ta chỉ quan sát được vân giao thoa khi có ánh sáng kết hợp từ 2 khe cùng rọi sáng lên màn ảnh E.