Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4 : Giải thích sự tán sắc ánh sáng.

Câu hỏi 4 :

Giải thích sự tán sắc ánh sáng.

Lời giải:

Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất của ánh sáng trong cùng một môi trường trong suốt không những phụ thuộc vào bản chất môi trường mà còn phụ thuộc vào tần số (bước sóng hay màu sắc) của ánh sáng. Ánh sáng có tần số càng nhỏ (bước sóng càng dài) thì chiết suất của môi trường càng nhỏ càng bị lệch ít và ngược lại.