Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì? Chúng có liên quan thế nào với sự bền vững của hạt nhân ?

Câu hỏi 4:

Độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì? Chúng có liên quan thế nào với sự bền vững của hạt nhân ?

Lời giải:

* Độ hụt khối:

Xét hạt nhân được tạo thành bởi Z proton và N notron:

Gọi là tổng khối lượng các nuclôn: = Z. + N. = Z. + (A - Z). và m là khối lượng hạt nhân X (Với mỗi hạt nhân tổng khối lượng các nucleon luôn lớn hơn khối lượng hạt nhân tạo thành > m)

→ Độ hụt khối của hạt nhân : Δm = – m

* Năng lượng liên kết hạt nhân X là năng lượng tỏa ra khi các nuclon riêng rẽ liên kết thành hạt nhân hoặc là năng lượng tối thiểu cần thiết để phá vỡ hạt nhân thành các nuclon riêng rẽ: = Δm. = (

* Năng lượng liên kết riêng ε (là năng lượng liên kết tính cho 1 nuclôn): ε = /A.

*Sự bền vững của hạt nhân: Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân, năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững và ngược lại. Thực tế các hạt nhân có số khối A trong khoảng 50u đến 80u có năng lượng liên kết riêng lớn nhất (Δ ≈ 8,8MeV/1nucleon) nên bền hơn các hạt nhân có số khối ngoài khoảng.