Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Thiên hà là gì? Nêu các loại thiên hà.

Câu hỏi 3:

Thiên hà là gì? Nêu các loại thiên hà.

Lời giải:

* Thiên hà là hệ thống gồm hàng trăm tỉ sao và tinh vân. Các sao trong một thiên hà đều quay quanh trung tâm thiên hà.

* Các loại thiên hà: 3 loại

   + Thiên hà xoắn ốc có hình dạng dẹt như cái đĩa có những cánh tay xoắn ốc, chứa nhiều khí.

   + Thiên hà elip: hình elip, chứa ít khí, phát sóng vô tuyến.

   + Thiên hà không định hình: không có hình dạng đặc biệt, trông như những đám mây.