Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3 : Thế nào là sự phản xạ lọc lựa? Nêu ví dụ.

Câu hỏi 3 :

Thế nào là sự phản xạ lọc lựa? Nêu ví dụ.

Lời giải:

Sự phản xạ (tán xạ) lọc lựa: Vật có khả năng phản xạ - tán xạ lọc lựa nên khi chiếu ánh sáng trắng vào một vật ánh sáng phản xạ là ánh sáng màu nên các vật có màu khác nhau.

Ví dụ:

Vật sơn màu đỏ hấp thụ hầu hết các ánh sáng có màu khác và phản xạ - tán xạ màu đỏ tới mắt ta, do đó ta thấy vật màu đỏ.

Nếu chiếu vào vật màu đỏ ánh sáng màu lục thì vật có màu đen.