Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Quang điện trở là gì?

Câu hỏi 3:

Quang điện trở là gì?

Lời giải:

Quang điện trở là một điện trở làm bằng chất quang dẫn (chất bán dẫn, chất khí…).

Điện trở của nó có thể thay đổi từ vài mêgaôm (Ω) khi không được chiếu sáng xuống đến vài chục ôm khi được chiếu sáng.