Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Phát biểu các định luật quang điện.

Câu hỏi 3:

Phát biểu các định luật quang điện.

Lời giải:

+ Định luật về giới hạn quang điện (Định luật quang điện thứ nhất):

   Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng λ nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện λ của kim loại đó thì mới gây ra được hiện tượng quang điện.

   Nói ngắn gọn: " Hiện tượng quang điện xảy ra λ ≤ λ .

      - Giới hạn quang điện của các kim loại thông thường (như: bạc, đồng, kẽm, nhôm) ở trong miền tử ngoại.

      - Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm, kềm thổ (như: canxi, natri, xêsi, kali) ở trong miền ánh sáng thấy được.

+ Định luật quang điện thứ hai: Đối với mỗi kim loại làm catốt thì cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm ánh sáng kích thích

+ Định luật quang điện thứ ba: Động năng ban đầu cực đại của electrôn quang điện (bằng tích e.|) không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và vào bản chất của kim loại dùng làm catốt.