Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nói rõ về thứ nguyên của các lượng A, φ, ω.

Câu hỏi 3:

Nói rõ về thứ nguyên của các lượng A, φ, ω.

Lời giải:

   - Thứ nguyên của các đại lượng A là chiều dài (m, cm ...)

   - Đại lượng φ có thứ nguyên là góc (rad, độ)

   - Đại lượng [ω] = 2π/T nên thứ nguyên của ω là nghịch đảo của thời gian (1/s) hoặc rad/s