Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3 : Nếu thay cho việc rạch hai khe

Câu 3 :

Nếu thay cho việc rạch hai khe, trên màn E, người ta dùi hai lỗ nhỏ , thì bạn sẽ quan sát thấy gì?

Lời giải:

Nếu thay hai khe,trên mànbằng 2 lỗ nhỏ,thì trên màn E vẫn quan sát thấy hiện tượng giao thoa, xuất hiện có các vạch sáng và vạch tối xen kẽ, song song cách đều nhau, độ sáng của hệ vân yếu hơn so với trường hợp dùng khe hẹp do kích thước của lỗ lớn hơn của khe hẹp nhiều.

Do đó để tăng độ sáng cho hệ vân, người ta thường thay các lỗ,bằng hai khe hẹp.