Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3 : Nêu những nét khái quát về thang sóng điện từ.

Câu hỏi 3 :

Nêu những nét khái quát về thang sóng điện từ.

Lời giải:

+ Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia X, tia gamma đều có bản chất là sóng điện từ chỉ khác nhau ở bước sóng dẫn đển sự thể hiện khác nhau.

+ Một bảng sắp xếp các loại sóng điện từ này theo thứ tụ bước sóng tăng dần (hoặc giảm dần) gọi là thang sóng điện từ.

Bảng dưới đây là thang sóng điện từ có nguồn từ wikipedia.org được phiên dịch ra tiếng Việt.