Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nêu điều kiện và đặc điểm của hiện tượng cộng hưởng điện đối với đoạn mạch RLC nối tiếp.

Câu hỏi 3:

Nêu điều kiện và đặc điểm của hiện tượng cộng hưởng điện đối với đoạn mạch RLC nối tiếp.

Lời giải:

+ Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp là:

+ Khi cộng hưởng ta có:

    * = = ⇔ L.Cω = 1 và = R;

    * φ = 0 hiệu điện thế u hai đầu mạch cùng pha với cường độ dòng điện i

    * cosφ = 1 (hệ số công suất cực đại).