Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nêu các đơn vị dùng để đo khối lượng nguyên tử trong vật lí hạt nhân.

Câu hỏi 3:

Nêu các đơn vị dùng để đo khối lượng nguyên tử trong vật lí hạt nhân.

Lời giải:

+ Đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u.

Đơn vị u có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng vị , cụ thể là: 1u = 1,66055.kg hay ⇒ 1gam = 1u.NA. 1u xấp xỉ bằng khối lượng của một nuclôn, nên hạt nhân có số khối A thì có khối lượng xấp xỉ bằng A(u).

Đơn vị khối lượng: u; MeV/; kg với mối quan hệ 1u = 931,5 MeV/.