Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3 : Nêu các bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân.

Câu hỏi 3 :

Nêu các bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân.

Lời giải:

Bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân là lò phản ứng hạt nhân. Chất tải nhiệt sơ cấp, sau khi chạy qua vùng tâm lò, sẽ chảy qua bộ phận trao đổi nhiệt, cung cấp nhiệt cho lò sinh hơi. Hơi nước làm chạy tua bin phát điện giống như trong nhà máy điện thông thường.