Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3 : Giải thích kết quả thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng và rút ra kết luận về bản chất ánh sáng.

Câu hỏi 3 :

Giải thích kết quả thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng và rút ra kết luận về bản chất ánh sáng.

Lời giải:

+ Ánh sáng từ đèn Đ qua khe S trở thành nguồn sóng sáng đơn sắc, đến trở thành 2 nguồn sáng kết hợp phát ra hai sóng ánh sáng kết hợp. Hai sóng này giao thoa nhau tạo ra những vân sáng–tối.

+ Vân sáng ứng với những điểm có biên độ dao động tổng hợp cực đại: Hai sóng tới cùng pha. Vân tối ứng với những điểm có biên độ dao động tổng hợp bằng không: Hai sóng tới ngược pha.

Kết luận:

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng co bản chất sóng.