Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Với các dụng cụ như ở phương án 1, bạn hãy đề xuất một cách đơn giản nhất để có thể quan sát được hiện tượng cộng hưởng điện.

Câu hỏi 2:

Với các dụng cụ như ở phương án 1, bạn hãy đề xuất một cách đơn giản nhất để có thể quan sát được hiện tượng cộng hưởng điện.

Lời giải:

Ta có thể có 3 cách để quan sát được cộng hưởng điện trên mạch R, L, C đó là:

+ Điều chỉnh tần số f

+ Điều chỉnh điện dung C của tụ điện.

+ Điều chỉnh độ tự cảm L của cuộn dây.

Tuy nhiên trong 3 cách trên, với thiết bị đã cho đơn giản nhất là ta dùng phương án điều chỉnh tần số bằng máy phát âm tần.