Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Viết các phương trình của chuyển động quay biến đổi đều của vật rắn quanh một trục cố định.

Câu hỏi 2:

Viết các phương trình của chuyển động quay biến đổi đều của vật rắn quanh một trục cố định.

Lời giải:

Các phương trình của chuyển động quay biến đổi đều của vật rắn quanh một trục cố định:

   Tốc độ góc:

   Tọa độ góc:

   Liên hệ: