Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Vì sao phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện?

Câu hỏi 2:

Vì sao phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện?

Lời giải:

   Một cơ sở dùng điện tiêu thụ một công suất P = UIcosφ. Nếu với một điện áp U và công suất không đổi ta thấy cosφ bé thì cường độ dòng điện I phải lớn. Nếu cường độ dòng điện I lớn thì nhiệt lượng tỏa ra và hao phí trên dây dẫn cũng lớn. Đây là lí do cần tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.