Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Trong phương án hai, nếu dùng bình B có thể tích rất nhỏ thì kết quả thí nghiệm sẽ như thế nào? Vì sao?

Câu hỏi 2:

Trong phương án hai, nếu dùng bình B có thể tích rất nhỏ thì kết quả thí nghiệm sẽ như thế nào? Vì sao?

Lời giải:

Trong phương án 2, nếu bình B có thể tích rất nhỏ thì sẽ khó điều chỉnh nhanh nhạy mực chất lỏng trong ống nên không kịp ghi nhận vị trí âm cộng hưởng làm ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.